SANTARVĖS HIMNAS

muzika ir žodžiai Lijanos Žiedelytės

Garbė, Taika, Solidarumas

Tai  mūs  piliečių pareiga.

Į Meilę, Tiesą ir Gerumą

Mus veda Santarvės  šviesa.

Į šviesą  veda atlaidumas

Viltis, Tikėjimas, Darna.

Pražys  vienybėje gerumas,

Nušvis pasaulyje Taika.

Už taiką, garbę ir vienybę

Sustosim vėl visi greta.

Kada mes žygyje pabuvę,

Pažinsim Dievą tautose.

Mes ginsim laisvę ir orumą,

Mes esam kilnūs  visada.

Į Meilę, Tiesą ir Gerumą

Mus veda Santarvės  šviesa.